Företagens smarta system

Det finns idag olika former av tekniska system som kan föra ett företag framåt och också göra hela organisationen starkare. Både starkare i sig själv som genom att öka effektiviteten. Men också starkare i förhållande till de konkurrenter som man har på marknaden. Utan dagens teknik, som Internet, skulle många av dagens företag inte kunna existera och en stor del av de resterande skulle inte ha haft möjligheten till att växa så pass mycket som de har gjort idag. Medan man för några år sedan pratade om att företag bromsades av sina alltför stela funktioner, så är idag affärssystemen, som bland annat distribueras av www.effekt.se, kända för att vara just anpassningsbara efter varje företags specifika behov och krav.

Olika företag har olika behov. Är man ett litet tillväxtföretag inom den svenska marknaden har man ett visst behov när det gäller administrationen som ofta skiljer sig väldigt mycket mot ett företag som är en aktör på den globala och internationella marknaden. Vad man lätt glömmer bort, är också skälen till att just administrationen är så viktig. Ens verksamhet på marknaden är nämligen ett samarbete mellan fler parter än vad man kan tro, och det behövs större satsningar än att bara eftersträva att kunna leva upp till den efterfrågan som ställs på marknaden. Som en växande organisation krävs ett smidigt samarbete med:

  • Kunderna
  • Leverantörerna
  • Distributörerna

Det finns enskilda entreprenörer, precis som företag som effekt.se, som på djupet har förstått det behov, som företagen inte alltid själva har uppfattat. En av dem som har kommit att inspirera andra, kanske främst i sin roll entreprenör, kan man läsa mer om här.